Kontakt

Szkolenie psów
Oto Janka – Izabela Doniec

NIP 7272665094

REGON 522813510

e-mail otojanka@gmail.com

tel. 609-930-307

numer konta (bank ING) 59 1050 1461 1000 0092 9814 2705